Välj en sida

Vägbelysning på Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud