Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Byggande / Byggande av vägbelysning
kirkkonummi

Byggande av vägbelysning

Beskrivning:

I detta projekt byggs vägbelysning på NTM- centralens vägar. Årets objekt är landsväg 11271 Smedsbyvägen på avsnittet Vecklaxvägen- Masaby och landsväg 11247 Porkkalavägen på avsnittet Gamla Porkalavägen- Friggesbyvägen.

Preliminär tidtabell:

Objektet ska bli färdigt under hösten 2019.

Hänt hittills:

Projektet har blivit färdigt.

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensuttsättning Dynniq Finland Oy.

Ytterligare information om projekten:

kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud