Välj en sida
kirkkonummi

Sanering av underfarten under stationen

Sanering av underfarten under stationen

Beskrivning:

Vid saneringen av underfarten under järnvägsstationen renoveras ytorna grundligt, plattformstaken iståndsätts och taket på den södra rampen ändras till glastäckt. Projektet är gemensamt mellan Trafikverket och kommunen.

Preliminär tidtabell:

Det första skedet planeras bli färdigt sommaren 2019.

Hänt hittills:

Projektet har blivit färdigt.

”Projektet har dragit ut på tiden. Arbetet på stationen blir färdigt i januari 2020. Vi beklagar de olägenheter som fördröjningen eventuellt förorsakar.”

Arbetet inleddes sommaren 2018.

På basis av avbudsförfarande valdes Destia Oy till entreprenör för objektet.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud