Välj en sida
kirkkonummi

Trafiksäkerhetsobjekt: byggande

Munkkullavägens cykelvägen

Beskrivning:

I det här projektet byggs en upphöjd förlängning av cykelvägen i korsningsområdet mellan Munkkullavägen och Klosterbrinken.

Preliminär tidtabell:

Objektet ska bli färdigt under sommaren 2019.

Hänt hittills:

Byggarbetena pågår. Biltrafiken styrs till omvägen under tiden 22. – 26.7.2019.

Omväg

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

Ytterligare information om projekten:

kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud