Välj en sida
kirkkonummi

Förnyande av trafikljus

Beskrivning:

I detta projekt förnyas trafikljusen i centrum samt i korsningen mellan Gamla Kustvägen och Knutsvägen. 

Preliminär tidtabell:

Avsikten är att projektet blir färdigt under sommaren 2019.

Hänt hittills:

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensuttsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud