Välj en sida

Gatu- och byggnadsplanering för Tollsbackens detaljplaneområde

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Gatuplaner