Välj en sida

Statargränden och Rusthållsstigen

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Statargränden och Rusthållsstigen.  

Preliminär tidtabell:

Planerna blir färdig i våren 2022.

Hänt hittills:

Invånarmöte 7.3.13.3.2022

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2021. Länken till nyheten: Gatuplaneringen av Statargränden och Rusthållsstigen inleds

Planeraren för projektet har valts.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Gatuplaner