Välj en sida

Solbacka och Majvik

Solbacka och Majvik

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner samt kommunaltekniken för Solbacka och Majvik detaljplaneområde.

Preliminär tidtabell:

Inledningen av projektet beror på processen för godkännande av detaljplanen.

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud