Välj en sida
kirkkonummi

Gång- och cykelväg till Sjökullavägen och Kylmälävägen från Kylmäläs busshållplatser till Sjökulla skola

Gång- och cykelväg till Sjökullavägen

Beskrivning:

I projektet planeras en gång- och cykelväg för att förbättra trafiksäkerheten särä Sjökulla skola. Projektet inleds med uppgörande av en åtgärdsutredning.

Preliminär tidtabell: 

Planeringen inleds under hösten 2020.

Syftet är att åtgärdsutredningen blir färdig under 2019.

Hänt hittills:

Invånarmöte 14.2-27.2.2022.

16.12.2020: Terrängmätningar utförs på Sjökullavägen och Kylmälävägen från. Länken till nyheten: Terrängmätningar utförs på Sjökullavägen och Kylmälävägen

Planeraren för projektet har valts.

Åtgärdsutredningen har blivit färdig 2019.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud