Välj en sida

Gatu- och byggnadsplanering för Sarvviksstrandens detaljplaneområde

Sarvviksstrandens detaljplanområde

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Sarvviksstrandens detaljplaneområde.

Preliminär tidtabell:

Projektet har flyttats fram att börja tidigast år 2021.

Inledningen av projektet beror på processen för godkännande av detaljplanen.

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud