Välj en sida

Gatu- och byggnadsplanering för Sarvviksportens detaljplaneområde

Sarvviksportens detaljplanområde

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Sarvviksportens detaljplaneområde. Planeringen sker i samband med planeringen av Viltskogen i samma projekt.

Preliminär tidtabell:

Planeringen ska vara färdig sommaren 2022. 

Hänt hittills:

Invånarmöte 7.3-13.3.2022

Planering har börjat. På området kommer man att i anslutning till planeringen utföra terrängmätningar och jordmånsundersökningar under hösten och vintern. Länken till nyheten: Gatu- och byggnadsplaneringen för Sarvviksportens detaljplaneområde börjar

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud