Välj en sida
kirkkonummi

Belysning på gång- och cykellederna på området Sarvvik.

gång- och cykellederna på området Sarvvik

Beskrivning:

I projektet paneras gatubelysning som saknas på gång- och cykellederna i Sarfik. Planeringsobjekten är Hässleklockstigen, Stormhattstigen, Kungsljusstigen, Sjöbonstigen och det lilla parkstråket i Sarvviksparken.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna för objektet blir färdiga under sommaren 2019.

Hänt hittills:

Projektet har blivit färdigt.

Planering pågår

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud