Välj en sida
kirkkonummi

Planering av Ryttarvägens parkeringsområde

Ryttarvägens parkeringsområde

Beskrivning:

I projektet planeras ett allmänt parkeringsområde på Ryttarvägen som ligger på Hommas område.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna blir färdiga hösten 2019.

Hänt hittills:

Planering har inletts.

En planerare för projektet har valts.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud