Välj en sida
kirkkonummi

Höjning av portaler på specialtansportrutter

Höjning av portaler

Beskrivning:

I detta projekt förbattras funkonaliteten av den sk. SEKV- rutten genom att höja portaler.

Preliminär tidtabell:

Avsikten är att projektet blir färdigt under sommaren 2019.

Hänt hittills:

Projektet har blivit färdigt.

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensuttsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud