Välj en sida
kirkkonummi

Överbyvägens gång- och cykelväg på avsnittet Karlbergsvägen – Granbackavägen

Överbyvägens gång- och cykelväg

Beskrivning:

I projektet planeras en gång- och cykelväg på landsväg 11277 Överbyvägen på avsnittet Karlbergsvägen – Granbackavägen. Projektet inleds med uppgörande av en åtgärdsutredning.

Preliminär tidtabell:

Planering pågår.

Vägplaneringen inleds under sommaren 2020.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2020.

Hänt hittills:

Invånarmöten 12.4-25.4.2021. 

26.11.2020 terrängmätningar och grundundersökningar utförs från 25.11.2020. Länken till nyheten:  Terrängmätningar utförs på Överbyvägen

Planeraren för projektet har valts

Åtgärdsutredningen har blivit färdig 2019.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud