Välj en sida

Gatu- och byggnadsplanering för Masabyportens detaljplaneområde, skede 2

masabyporten

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Sundsvägen, Södra Sundsvägen och cirkulationsplatsen på Sundsbergsvägen i Masabyportens detaljplan.

Preliminär tidtabell:

Planerna blir klara i början av år 2022.

Hänt hittills:

7.12.2021: invånarmöten 7-13.12.2021. Länken till nyheten: Utkasten till gatuplan för detaljplaneområdet Masabyporten, skede 2, framlagda på kommunens webbplats

Planeraren för projektet har valts.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sommaren 2021. Länken till nyheten: Inledandet av gatuplaneringen för Masabyportens detaljplaneområde, skede 2 inleds

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Gatuplaner