Välj en sida

Byggandet av Masabyporten, 1 skedet

Beskrivning:

I det här projektet byggs ett nytt vägavsnitt till Sundsvägen och gång- och cykelleden Sundsstigen från Sundsbergsvägen till Masaby station. Dessutom bygger man områdets kommunalteknik, som sträcker sig också till Södra Sundsvägens område.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att byggandet inleds under sensommaren 2021.

Hänt hittills:

11.8.2021: Byggandet inleds. Länk till nyheten: Byggandet av gator på Masabyportens detaljplaneområde börjar

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab

Invånarmöten 9.11.-15.11.2020. Länken till nyheten: Utkasten till gatuplan för Masabyporten, skede 1, framlagda på kommunens webbplats

Planeraren för projektet har valts och planeringen pågår. Länken till nyheten: Planeringen av Masabyportens detaljplaneområde inleds

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Gatuplaner