Välj en sida
kirkkonummi

Ändring av Lysmaskgrändens vändplats

Lysmaskgrändens vändplats

Beskrivning:

I detta projekt ändras Lysmaskgrändens vändplats så att trafiken på gatan och underhållet av gatan blir smidigare.

Preliminär tidtabell:

Projektet har blivit färdigt.

Avsikten är att projektet blir färdigt under sommaren 2019.

Hänt hittills:

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensuttsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud