Välj en sida
kirkkonummi

Lv 110 Gång- och cykelled på avsnittet Kolmpers–Veikkola

Lv 110 Gång- och cykelled

Beskrivning:

I detta projekt planeras en gång- och cykelled på landsväg 110 på avsnittet Kolmpers–Veikkola.

Preliminär tidtabell:

Planerna färdiga hösten 2021.

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud