Välj en sida
kirkkonummi

Linlo bro

Linlo bro

Beskrivning:

Den gamla träbron till Linlo ersätts med en ny bro. I och med den nya bron kan även de rörelseförhindrade bättre ta sig till ön.

Preliminär tidtabell:

Objektet är färdigt.

Hänt hittills:

Linlo bro

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Destia Oy.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Byggnadsplan:

Plan