Välj en sida

Vägbelysning på Lamminpäävägen mellan nr 280 – kommunens gräns

Vägbelysning på Lamminpäävägen

Beskrivning:

I det här projektet planeras belysningen som saknas i slutet på det i Kykslätt belägna avsnittet av Lamminpäävägen i Veikkola.

Preliminär tidtabell:

Byggande börjar höst 2022.

Syftet är att planerna för objektet blir färdiga under sommaren 2019.

Hänt hittills:

2.9.2022 Byggande börjar. Länkk till nyheten: Inledning av byggandet av vägbelysning på Österbyvägen och Lamminpäävägen

Planerna är färdig.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud