Välj en sida
kirkkonummi

Byggande av gator på området Lammaskallio

Byggande av gator på området Lammaskallio

Beskrivning:

I detta projekt byggs gatorna och kommunaltekniken på område 14, dvs. området Lammaskallio, i Veikkola.

Godkända gatuplaner, på basis av vilka man gjort exaktare byggplaner, finns till påseende bakom den bifogade länken:

Gatuplaner

Preliminär tidtabell:

Objektet är färdigt

Händer just nu:

22.01.2020: Dagvattenavloppet och rörläggningen för elledningar har gjorts på Gamlavägen ända till Veikkola byhus. Brytningarna fortsätter på Gamlavägen, Brandstigen och Vuohenojagränden.

19.11.2019: Entreprenaden har inletts. För tillfället pågår trädfällningen som byggandet av gatan förutsätter. Omedelbart efter detta inleds byggandet av gatan.

Hänt hittills:

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensuttsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud