Välj en sida
kirkkonummi

Den nuvarande idrottsplanen i centrum

idrottsplanen i centrum

Beskrivning:

I detta projekt utförs saneringsåtgärder på friidrottsplanen i centrums idrottspark.

Preliminär tidtabell:

Projektet har flyttats fram att börja tidigast år 2021.

Hänt hittills:

Ytterligare information om projekten:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud