Välj en sida
kirkkonummi

Hirsalavägens gång- och cykelled och hållplatspar på avsnittet stamvägen 51- Kilvägen

Beskrivning:

I projektet planeras förlängningen av den nuvarande gång- och cykelvägen till Kilvägen och ett busshållplatspar på avsnittet stamvägen 51 – Kilvägen. Projektet inleds med uppgörande av en åtgärdsutredning.

Preliminär tidtabell:

Planeringen inleds under hösten 2020.

Terrängmätningar kommer att göras på området under hösten 2020. 

Syftet är att åtgärdsutredningen blir färdig under sommaren 2019.

Hänt hittills:

14.10.2020: På Hirsalavägen utförs terräng- och mätningsarbeten fr.o.m. 19.10.2020. Länken till nyheten: På Hirsalavägen utförs terräng- och mätningsarbeten fr.o.m. 19.10.2020

Planeraren för projektet har valts.

Åtgärdsutredningen har blivit färdig 2019.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud