Välj en sida
kirkkonummi

Cykelparkeringen i Hermainensparken

Cykelparkering i Hermainenparken

Beskrivning:

I detta projekt byggs cykelparkeringen i Hermainensparken. Cykelparkeringen kommer franför allt att tjäna infartsparkeringen på arbetsvägen men är fritt tillgänglig för alla som uträttar sina ärenden på centrumområdet med cykel. Projektet genomförs i samarbete med Traficom, och staten har beviljat investeringstöd för projektet.

Preliminär tidtabell:

Projektet har blivit färdigt.

Hänt hittills:

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggforbud