Välj en sida
kirkkonummi

Getbergsportens planskilda anslutning

Getbergsportens planskilda anslutning

Beskrivning:

I detta projekt görs förutredningar gällande Getbergsportens planskilda anslutning.

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud