Välj en sida
kirkkonummi

Byggnadsplanering av parkerna Finnsbacka och Sockenstuguparken

Beskrivning:

I det här projektet utarbetas byggnadsplaner för parkerna Finnsbacka och Sockenstuguparken.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna blir färdiga hösten 2019.

Hänt hittills:

Planering har inletts. 

En planerare för projektet har valts. 

Ytterligare information om projekten:

kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud