Välj en sida

Gatu- och byggnadsplanering för Festbergets detaljplaneområde

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Festbergets detaljplaneområde.

Preliminär tidtabell:

Planerna blir färdig i våren 2022.

Hänt hittills:

29.6.2023: Byggande av gator och kommunalteknik på Festbergets detaljplaneområde inleds. Länkk till nyheten: Byggande av gator och kommunalteknik på Festbergets detaljplaneområde inleds

Invånarmöte 14.2-20.2.2022

Planeraren för projektet har valts.

Terrängmätningar kommer att göras på området under sensommaren och hösten 2021. Länken till nyheten:Gatu- och byggnadsplaneringen för Festbergets och Tollsbackens detaljplaneområden inleds

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Gatuplaner