Välj en sida
kirkkonummi

Allmän planering av centrum

Allman planering i centrum

Beskrivning:

I det projektet planeras översiktsplanerna för gator, gång- och cykelleder och vattenförsörining i centrum. Dessutom planeras byggnadsplanerna för Prostparken bakom huvudbiblioteket. Projektet omfattar flera detaljplaneområdet samt området Peders, där man planerar anslutningslösningar till stamväg 51. 

Preliminär tidtabell:

Planerna för alla området som innefattad av projektet är färdiga på hösten 2019.

Hänt hittills:

Terraängarbetena utförs under i vintern/våren 2019.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggforbud