Välj en sida
kirkkonummi

Sanering av busshållplatser

Sanering av busshållplatser

Beskrivning:

I detta projekt saneras och förnyas busshållplatser och skyddstak. Busshållplatser saneras på NTM-centralens vägar: två hållplatsen vid Bredberget och Knutsvägen på Gamla Kustvägen och en hållplats på Överbyvägen. Dessutom renoveras en hållplats på Lindalsvägen.

Preliminär tidtabell:

Saneringarna ska bli färdiga under hösten 2019.

Hänt hittills:

Projektet har blivit färdigt.

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensuttsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud