Välj en sida
kirkkonummi

Byggande av bullerhinder invid riksväg 1 Åboleden, skede 1

Bullerhinder invid riksväg 1 Åboleden

Beskrivning:

I det här projektet byggs ett bullerhinder längs Åbo motorväg vid Veikkola tätort. Projektet är gemensamt för Kyrkslätts kommun och Trafikledsverket.

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggforbud