Välj en sida

Planering och byggande av Kyrkslättsvägens övergångsbro

Beskrivning:

I detta projekt planeras och byggs Kyrkslättsvägens övergångsbro. Projektet genomförs enligt den så kallade Pgu-entreprenadmodellen (planera och genomför-modell med utvecklingsfas).

Trafikledsverket är beställare och byggherre för projektet.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att inleda projektet under våren 2022 och avsikten är att det blir färdigt sommaren 2024.

Hänt hittills:

15.11.2023: Trafikarrangemangen på Munkkullavägen ändras från och med 20.11. Länk till nyheten. 

23.10.2023: Grävningsarbetet fortsätter på Munkullavägen i vecka 43. Länk till nyheten. 

18.10.2023: På Kyrkslättsvägens överfartsbro utförs arbete som förorsakar buller nattetid. Länk till nyheten. 

17.10.2023: Trafikarrangemangen på Munkkullavägen ändras. Länk till nyheten: Trafikarrangemangen på Munkkullavägen ändras

12.7.2023: Kyrkslättsvägens bro rivningsarbeten av formsättningen orsakar olägenheter på nattetid för trafiken. Länk till nyheten: Kyrkslättsvägens bro rivningsarbeten av formsättningen orsakar olägenheter på nattetid för trafiken.

9.6.2023: Betongarbetena i Kyrkslättsbryggan orsakar olägenheter för trafiken. Länk till nyheten: Betongarbetena i Kyrkslättsbryggan orsakar olägenheter för trafiken.

17.3.2023: Nattarbete på eljärnvägen 29.3.-2.4.2023. Länk till nyheten:Nattarbete på eljärnvägen 29.3.-2.4.2023

17.2.2023: Trafikarrangemangen ändras på Munkkullanvägen. Länk till nyheten: Trafikarrangemangen ändras på Munkkullanvägen

18.1.2023: Grävningsarbetet fortsätter på Stationshörnet i vecka 4. Länk till nyheten: Grävningsarbetet fortsätter på Stationshörnet i vecka 4

24.11.2022: Grävningsarbetet fortsätter på Munkkullavägen. Länk till nyheten: Grävningsarbetet fortsätter på Munkkullavägen 28 november oktober – 27 januari 2023

23.11.2022: Trafikarrangemangen ändras på Munkkullanvägen och Stationhörnet. Länk till nyheten: Trafikarrangemangen ändras på Munkkullanvägen och Stationhörnet.

24.10.2022: Grävarbeten på Munkkullavägen 24 oktober – 11 november 2022. Länk till nyheten: Grävarbeten på Munkkullavägen 24 oktober – 11 november 2022

4.10.2022 De elektriska spårändringarna som krävs för konstruktionen av Kyrkslätts överfart börjar. Länk till nyheten: Nattarbete på eljärnvägen 10-14 oktober 2022 kl 22.15-05.40

5.9.2022 Hållplatsen Ki0460 Munkkullavägen i Kyrkslätt stängs. Länk till nyheten: Hållplatsen Ki0460 Munkkullavägen stängs 5.9

23.8.2022: Vandringsleden från Gallerikorridoren till Stationshörnet stängs den 29 augusti 2022: Länk till nyheten: Vandringsleden från Gallerikorridoren till Stationshörnet stängs den 29 augusti 2022

8.8.2022 Byggandet har börjat. Länk till nyheten: Byggandet av Kyrkslättsvägens övergångsbro har börjat

Invånarmöte 30.5-5.6.2022, Kyrkslättsvägen, Munkkullavägen och Stationshörnet

Frågor och svar vid invånarmötet 5.5.2022 här (pdf)

Invånarmöte presentation 5.5.2022: presentation (pdf)

Invånarmöte 5.5.2022. Länk till nyheten: Invånarmöte 5.5.2022: Förnyande av Kyrkslättsvägens övergångsbro

14.3.2022: Gatu- och byggnadsplaneringen av området för Kyrkslättsvägens övergångsbro börjar. Läs mer här: Gatu- och byggnadsplaneringen av området för Kyrkslättsvägens övergångsbro börjar

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Trafikledsverket projektsidor

Gatuplaner