Välj en sida
kirkkonummi

Invånarmöte om gatubyggnadsentreprenaden på Masabyvägen 30.10.2018

Invånarmöte

Planerna och byggtidtabellen för Masabyvägen, skede 1 presenterades för invånarna på mötet för allmänheten 30.10.2018 i matsalen för eleverna i de högre årskurserna i Nissnikun koulu. Närvarande var de representanter för Kyrkslätts kommun som ansvarar för byggandet, repsesentanten för FCG Desing och palnering Ab, som har gjort upp planerna, samt representanten för entseprenören Oy Göran Hagelberg Ab samt en stor skara lokala invånare som deltagare.

Materialet som presenterades på invånarmötet:

Bildspelspresentation av entreprenaden

Entreprenörens informationspaket med tidtabeller

En virtuel modell av området som presenterades av planeraren

Byggplanerna

Grönplanerna

Planteringar och träd som kommer till området

Specialbelysning

Stenläggningsmodellerna

Byggande av Masabyvägen, skede 1 i korthet

På Masaby centrums område har skede 1 av gatubyggnadsentreprenaden inletts. Till entreprenaden hör Masabyvägen, avsnitt Lingonbacka- Tinagränden, Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen- underfarten under Bjönsstigen, Sundsbeergsvägen, avsnittet Masabyvägen- Masabyportens område. I anslutning till samma entreprenad byggs dessutom Rydmansvägen och Vernerstigen.

Man bygger sammanlagt ca 1147 m gata och ca 1012 m gång- och cykelled.

De mest betydande förandringarna jämfört med nuläget är rondellen som placeras i korsningen mellan Masabyvägen och Sundsbergsvägen samt trafikjusen som kommer till korsningen på Smedsbyvägen. Områdets särprägel framhävs med en så kallade Masabyröda färgen som kommer att synas i färgsättningen på busshållplatstaken och på kejsarklockorna.

Avsikten är att entreprenaden blir färdig år 2020.