Välj en sida

Gatu- och byggnadsplanering för Tollsträsket detaljplaneområde

Tollsträsket

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Tollsträsket detaljplaneområde. 

Preliminär tidtabell:

Inledningen av projektet beror på processen för godkännande av detaljplanen.

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.f

I kraft varande planer och byggförbud