Välj en sida

Gatu- och byggnadsplanering för Klosterbrinken

Klosterbrinken

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Klosterbrinken. 

Preliminär tidtabell:

Objektet planeras bli färdigt sommaren 2024.

Hänt hittills:

14.6.2023: Byggandet av gator på Klosterbrinkens område inleds. Länk till nyheten: Byggandet av gator på Klosterbrinkens område inleds.

Invånarmöte 10-16.10.2022

6.5.2022: Gatuplaneringen av Klosterbrinken inleds. Länk till nyheten

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Gatuplaner