Välj en sida

Gatu- och byggnadsplanering för Blåbärsbrinken detaljplaneområde

Blåbärsbrinken

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Blåbärsbrinken detaljplaneområde.

Preliminär tidtabell:

Inledningen av projektet beror på processen för godkännande av detaljplanen.

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud