Välj en sida
kirkkonummi

Gång- och cykelväg på förlängningen av Munkkullavägen och från centrum till Tolls

Gång- och cykelväg på förlängningen av Munkkullavägen och från centrum till Tolls

Beskrivning:

I detta projekt byggs en förlängning av Munkkullavägen till vändplatsen enligt planen och från vändplatsen en gång- och cykelled till Tolls hållplats.

förlängningen av Munkkullavägen

Preliminär tidtabell:

Man har för avsikt att inleda byggandet sommaren 2020.

Hänt hittills:

Projektet har blivit färdigt. 

3.12.2020 Byggplatsen håller preliminärt julledigt från julveckan till andra veckan i januari.

3.12.2020 Socklar för belysningsstolpar har installerats

27.11.2020 Stabiliseringsarbetena är klara 

Arbetet med grunden för gång- och cykelleden fortsätter

Stabiliseringsarbete pågår vid vändplatsen

1.10.2020: Byggnadsarbetet fortsätter, Länk till nyheten: Byggnadsarbetet med förlängningen av Munkkullavägen och gång- och cykelvägen centrum–Tolls fortsätter

1.9.2020: Byggnadsarbetet har avbrutits för cirka en månad. Länk till nyheten: Byggnadsarbetet med förlängningen av Munkkullavägen och gång- och cykelvägen centrum–Tolls avbryts

9.7.2020: Byggandet inleds. Länk till nyheten:Byggandet av förlängningen av Munkkullavägen och gång- och cykelvägen centrum–Tolls inleds

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Gatuplaner