Välj en sida
kirkkonummi

Friluftsrutt på avsnittet Nargövägen-Häggvägen.

Ulkoilureitti välillä Naissaarentie-Tuomitie

Beskrivning:

I detta projekt planeras en friluftsrutt på avsnittet Nargövägen-Häggvägen.

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud