Välj en sida

Förbättring av Stamväg 51 Åbackavägens anslutning

Åbackavägen

Beskrivning:

I detta projekt förbättring av Stamväg 51 Åbackavägens anslutning. Avsikten är att planera anslutningen tryggare.

Preliminär tidtabell:

Planerna blir färdig under 2022.

Hänt hittills:

Invånarmöte 7.2-20.2.2022. Se presentationsmaterial i pdf-format här: presentation

Terrängmätningar kommer att göras på området under vintern.

Planeraren för projektet har valts.

 

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud