Välj en sida
kirkkonummi

Djupträsks badstrand

Djupträsks badstrand

Beskrivning:

I projektet planeras saneringen av Djupträsks badstrand.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna blir färdiga före utgången av år 2023.

Hänt hittills:

Webbenkät om utveckling av Djupträsks badstrand – svara och påverka här (Forms enkät)

Kyselyyn voi vastata 3.-17.5.2023 välisenä aikana. 

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud