Välj en sida

Tisdag 21.3.2023 samlades representanter för sjutton olika idrottsföreningar i Kyrkslätts kommunhus tillsammans med representanter för kommunens ungdoms- och idrottstjänster till det första Föreningsforumet för motion. Under tisdagens forum diskuterades bland annat bidragen som kommunen delar ut till idrottsföreningar, användningsturerna i lokalerna för innemotion och ansökan om turer, och avgiftsfri hobbyverksamhet för barn och unga.

Målet med Föreningsforumet är att öka idrottsföreningarnas nätverksbyggande, främja dialog och utveckla samarbetet mellan idrottsaktörerna. Ungdoms- och idrottstjänsterna tackar ännu en gång föreningarna som deltog.

Vi skickar per e-post en responsenkät till deltagarna i Föreningsforumet. Med hjälp av enkäten vidareutvecklar vi forumet. Följande Föreningsforumet ordnas hösten 2023, och vi skickar en skild kallelse till de lokala idrottsföreningarna.

Ytterligare information

Ville Saikko, planerare inom fritidstjänsterna

fornamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi eller tfn 040 3551455

Kyrkslätts kommun/ fritidstjänsterna/ ungdoms- och idrottstjänsterna