Välj en sida
kirkkonummi

Byggande av gator på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen)

Alueiden 12 (Kyntäjäntie, Takkumäentie ja Pienviljelijäntie) katujen rakentaminen

Beskrivning:

I det här projektet uppdateras gatu- och byggnadsplanerna för område 12. Planerna gäller Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen.

Preliminär tidtabell:

Avsikten är att inleda planeringen i början av år 2023.

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud