Välj en sida

Gång- och cykelvägsprojektet mellan Sarvviksporten och Ingvalsby startar nästa år – kommunen får statsunderstöd

Kyrkslätts kommun inleder byggandet av gatorna och kommunaltekniken i Sarvviksporten år 2024. I projektet ingår en gång- och cykelväg mellan Sarvviksporten och Ingvalsby. När gång- och cykelvägen blir färdig förbättrar den gång- och cyklingsmöjligheterna mellan...

Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå ordnar arbetskraftsservicen i området tillsammans från och med början av år 2025

Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås kommunfullmäktigen har 30.10.2023 beslutat om bildande av ett gemensamt sysselsättningsområde från och med början av år 2025 för ordnande av arbetskraftstjänsterna. Riksdagen beslutade i mars 2023 att de nuvarande AN-byråerna läggs ned...

Kyrkslätts webbplats förnyades

På Kyrkslätts kommuns webbplats har plattformen förnyats, och den nya webbplatsen kyrkslatt.fi har publicerats 28.9.2023. I samband med ändringen har webbplatsens visuella utformning förnyats, webbplatsen är ännu tillgängligare än tidigare och den fungerar bättre än...