Välj en sida

Bullermeddelande från Försvarsmakten

Kustbrigaden inom Försvarsmakten övar i Kyrkslätt på Gamla Kustvägen 254 i Gillobacka område 31.1–4.2.2024 och på Geodetbrinken 2, 31.1–1.2.2024 dagligen klockan 07.00–21.00. Övningen förorsakar buller. Mer information tfn 0299 326 324 eller 0299...

Gång- och cykelvägsprojektet mellan Sarvviksporten och Ingvalsby startar nästa år – kommunen får statsunderstöd

Kyrkslätts kommun inleder byggandet av gatorna och kommunaltekniken i Sarvviksporten år 2024. I projektet ingår en gång- och cykelväg mellan Sarvviksporten och Ingvalsby. När gång- och cykelvägen blir färdig förbättrar den gång- och cyklingsmöjligheterna mellan...